sobota, 25. oktober 2014

stm32...

En kup linkov in skript ki jih zmeraj kje zgubim takrat ko jih najbol rabim!

V bistvu: naloži openocd, arm-none-eabi-gdb, arm-none-eabi-gcc...
potem v enem terminalu zaženi:

#!/bin/bash
arm-none-eabi-gcc -I. -fno-common -O0 -g -mcpu=cortex-m0 -mthumb -c -o main
arm-none-eabi-ld -v -TSTM32L152xB.ld -nostartfiles -o demo.elf main
arm-none-eabi-objcopy -Obinary demo.elf demo.bin
openocd -f /usr/share/openocd/scripts/board/stm32ldiscovery.cfg


V drugem terminalu pa da naložiš kodo na procesor;
telnet localhost 4444
poll
reset halt
flash probe 0
flash write_image erase demo.bin 0x08000000
reset
exit


Ter da debuggiraš tisto kodo:
arm-none-eabi-gdb demo.elf
target remote :3333
cont
print i //kjer je i premelnjivka ki jo želiš izpisati...
print i
quit


lahko pa tudi kak ddd ali eclipse naštimaš...

Pogej še na ;
http://www.chibios.org/dokuwiki/doku.php?id=chibios:guides:stlink_eclipse
http://www.chibios.org/dokuwiki/doku.php?id=chibios:guides:eclipse1
http://www.chibios.org/dokuwiki/doku.php?id=chibios:guides:eclipse2
https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STM32-H152/resources/STM32-H152-(Blinking-LEDs-and-USB-mouse).zip
http://salvatoremenendez.blogspot.com/2011/08/mac-os-eclipse-openocd-stm32-arm-cortex.html
https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STM32-H152/resources/stm32l.cfg
http://sourcegate.wordpress.com/2012/09/18/getting-started-with-an-stm32l-discovery-with-linux-and-gcc/
http://sourcegate.wordpress.com/2012/10/01/chibios-on-the-stm32l-discovery/
http://importgeek.wordpress.com/2012/09/22/stm32f4discovery-gpio-programming-using-chibios-rtos/
http://www.emcu.it/STM32/What_should_I_use_to_develop_on_STM32/stm32f0_linux_dvlpt.pdf
http://openocd.sourceforge.net/doc/html/GDB-and-OpenOCD.html
https://pixhawk.org/dev/jtag/gdb
Pomi si še da so za JTAG ter SWD različne nastavitve.

Ni komentarjev: